Diverse avisutklipp og bilder fra Pors Fotball

Her ligger avisutklipp fra diverse sesonger med Pors Fotball.

Avisutklipp fra første halvdel av 1920-tallet

Avisutklipp fra andre halvdel av 1920-tallet

Avisutklipp fra første halvdel av 1930-tallet

Avisutklipp fra andre halvdel av 1930-tallet

Avisutklipp fra 1940 til 1950

Avisutklipp fra 1951 til 1954

Avisutklipp fra 1955 til 1962

Avisutklipp fra 1964 til 1969

1970 Pors i 1. div

1972 Raufoss-Pors

1978 og 1979-sesongene (og Raufoss72)

2004-høstsesong